Skip to main content

Dalmatinski kurioziteti

Mrežna digitalna zbirka novinske rubrike „Dalmatinski kurioziteti“ iz Slobodne Dalmacije (1958.-1962.) nastala je suradnjom dvaju odjela Sveučilišne knjižnice u Splitu. U želji da široj publici predstavimo sadržaj ovih zabavnih isječaka iz svakodnevnog života stanovnika Dalmacije, izrađena je digitalna zbirka s pretraživim sadržajem i geolokacijskim oznakama.  U izradi zbirke korišten je sustav za upravljanje sadržajima Omeka, digitalni alat otvorenog koda razvijen u Centru za povijest i nove medije Roy Rosenzweig američkog Sveučilišta George Mason.

 

Impressum

Autori, idejni koncept i priprema sadržaja: Jelena Madunić, Matija Sovulj

Stručna podrška: Margita Mirčeta Zakarija